SHIPCON Sp. z o.o.

Adres: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59
Tel.: +48 58 664-66-33