POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Adres: 70-900 Szczecin 2, ul. Henryka Pobożnego 5
Tel.: +48 91 441-82-90