MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ SZCZECIN

Adres: 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 4
Tel.: +48 91 466-57-35