EUROSERVICE Sp. z o.o.

Adres: 80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 40
Tel.: +48 58 552-20-81