POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO CERTYFIKACJA Sp. z o.o.

Adres: 81-322 Gdynia, ul. Kołłątaja 1
Tel.: +48 58 661-82-01