MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ GDYNIA

Adres: 81-336 Gdynia, ul. Solidarności 1 B
Tel.: +48 58 627-35-00