ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

Adres: 70-035 Szczecin, ul. K. Kolumba 1
Tel.: +48 91 433-34-90
Faks: +48 91 433-34-90