ZWIĄZEK ZAWODOWY MARYNARZY I RYBAKÓW KONTRAKTOWYCH

Adres: 70-035 Szczecin, ul. Kolumba 60/4
Tel.: +48 91 489-59-10