ZWIĄZEK ZAWODOWY KAPITANÓW I OFICERÓW

Adres: 70-377 Szczecin, ul. Garncarska 5/8
Tel.: +48 91 422-16-84
Faks: +48 91 422-16-84