STOWARZYSZENIE BIURO PROMOCJI ŻEGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIĘGU

Adres: 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7 pok. 14
Tel.: +48 91 430-83-21