KRAJOWA SEKCJA MORSKA MARYNARZY I RYBAKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Adres: 70-604 Szczecin, ul. Szarotki 8
Tel.: +48 91 422-33-11