TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STATKU – MUZEUM „SOŁDEK”

Adres: 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13
Tel.: Tel. +48 58 320-33-58