STOWARZYSZENIE OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ RP

Adres: 81-103 Gdynia, ul. J. Śmidowicza 69
Tel.: +48 501-268-951