STOWARZYSZENIE STARSZYCH MECHANIKÓW MORSKICH

Adres: 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87 (Uniwersytet Morski w Gdyni)
Tel.: +48 58 690-16-39