KRAJOWA SEKCJA PORTÓW MORSKICH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 3
Tel.: +48 58 621-50-77