FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH MARYNARZY I RYBAKÓW

Adres: 81-341 Gdynia, ul. Węglowa 11
Tel.: +48 58 621-66-91