OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY OFICERÓW I MARYNARZY

Adres: 81-350 Gdynia, pl. Kaszubski 8
Tel.: +48 58 620-77-60