ISKA MARINE Sp. z o.o.

Adres: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 98
Tel.: +48 58 341-91-21
Faks: +48 58 341-91-21