MARINE SERVICE JAROSZEWICZ s.c.

Adres: 70-703 Szczecin, ul. Bielańska 23
Tel.: +48 91 460-66-24