GLENCORE POLSKA Sp. z o.o.

Adres: 80-280 Gdańsk, ul. C.K. Norwida 2
Tel.: +48 58 345-17-07