ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA, TURYSTYKA, WYDARZENIA Sp. z o.o.

Adres: 70-655 Szczecin, ul. T. Wendy 8
Tel.: +48 91 434-55-61