POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SA – POLFERRIES

Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 41
Tel.: +48 94 35-52-102