ŻEGLUGA GDAŃSKA Sp. z o.o.

Adres: 80-830 Gdańsk, ul. Pończoszników 2
Tel.: +48 58 301-74-26