STRAŻ OCHRONY PORTU GDAŃSK Sp. z o.o.

Adres: 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 13
Tel.: +48 58 343-62-71