PORTOWA STRAŻ POŻARNA „FLORIAN” Sp. z o.o.

Adres: 80-601 Gdańsk, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 71
Tel.: +48 58 737-92-41