KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Adres:
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10
Tel.:
+48 22 695-29-00
Faks:
+48 22 695-22-38