KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Adres:
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
Tel.:
+48 22 694-60-00