MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Adres:
00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6
Tel.:
+48 22 630-10-00 (centrala)

Minister
Andrzej ADAMCZYK
tel.: +48 22 630-11-00
e-mail: sekretariataadamczyk@mi.gov.pl
nSekretarz Stanu
Marcin HORAŁA
tel.: +48 22 522-57-00
e-mail: sekretariatMHorala@mi.gov.pl
nSekretarz Stanu
Rafał WEBER
tel.: +48 22 630-18-70
faks: +48 22 630-18-72
nSekretarz Stanu
Andrzej BITTEL
tel.: +48 22 630-14-00
e-mail: sekretariatABittel@mi.gov.pl
nSekretarz Stanu
Marek GRÓBARCZYK
tel.: +48 22 583-85-00
e-mail: sekretariatMGrobarczyka@mi.gov.pl
nPodsekretarz Stanu
Grzegorz WITKOWSKI
tel.: +48 22 583-85-10
e-mail: sekretariatGWitkowskiego@mi.gov.pl
nDyrektor Generalny
Małgorzata KUŹMA
tel.: +48 22 630-16-00
e-mail: sekretiariatdg@mi.gov.pl
nDepartament Budżetu
tel.: +48 22 630-13-40
faks: +48 22 630-13-11
nDepartament Dróg Publicznych
tel.: +48 22 630-17-00
faks: +48 22 630-19-09
nDepartament Kolejnictwa
tel.: +48 22 630-13-00
faks: +48 22 630-19-30
nDepartament Kontroli
tel.: +48 22 630-11-90
faks: +48 22 630-11-99
nDepartament Lotnictwa
tel.: +48 22 630-13-39
faks: +48 22 630-13-95
nDepartament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami
tel.: +48 22 583-86-80
e-mail: sekretariatDOK@mi.gov.pl
nDepartament Poczty
tel.: +48 22 630-10-02
nDepartament Prawny
tel.: +48 22 630-12-20
faks: +48 22 630-12-66
nDepartament Strategii Transportu
tel.: +48 22 630-11-60
e-mail: sekretariatDST@mi.gov.pl
nDepartament Transportu Drogowego
tel.: +48 22 630-12-40
faks: +48 22 630-02-02
nDepartament Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 630-11-50
e-mail: sekretariatDWM@mi.gov.pl
nBiuro Administracyjno-Finansowe
tel.: +48 22 630-16-15
faks: +48 22 630-16-44
nBiuro Dyrektora Generalnego
tel.: +48 22 630-16-10
e-mail: sekretariatBDG@mi.gov.pl
nBiuro Ministra
tel. +48 22 630-11-10
faks: +48 22 630-10-44
nSekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
tel.: +48 22 630-12-55
e-mail: sekretariatSKR@mi.gov.pl
nBiuro Pełnomocnika Rządu Do Spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP
tel. +48 22 630-12-24
e-mail: sekretariatBPCPK@mi.gov.pl
nBiuro Zarządzania Kryzysowego
tel.: +48 22 630-14-70
faks: +48 22 630-14-85