URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Adres:
02-305 Warszawa, al. Jerozolimskie 134
Tel.:
+48 22 749-14-00
Faks:
+48 22 749-14-01

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Ignacy GÓRA
nWiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
Kamil WILDE
nDyrektor Generalny
Małgorzata KALATA