MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Adres:
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Tel.:
+48 22 250-01-18
Faks:
+48 22 623-27-50; +48 22 623-27-51

Minister
Grzegorz PUDA
tel.: +48 22 623-15-10
faks: +48 22 623-17-88
nSekretarz Stanu
Szymon GIŻYŃSKI
tel.: +48 22 623-15-11
faks: +48 22 623-12-00
nSekretarz Stanu
Anna GEMBICKA
tel.: +48 22 623-15-13
faks: +48 22 623-15-05
nSekretarz Stanu
Ryszard BARTOSIK
tel.: +48 22 623-15-13
faks: +48 22 623-15-05
nPodsekretarz Stanu
Ryszard KAMIŃSKI
tel.: +48 22 623-12-39
faks: +48 22 623-15-03
nDyrektor Generalny
Robert BARTOLD
tel.: +48 22 623-15-57
faks: +48 22 623-12-00
nDepartament Hodowli i Ochrony Roślin
Dyrektor
Nina DOBRZYŃSKA
tel.: +48 22 623-21-51
nDepartament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
Dyrektor
Magdalena ZASĘPA
tel.: +48 22 623-18-43
nDepartament Gospodarki Ziemią
Z-ca Dyrektora
Lidia KOSTAŃSKA
tel.: +48 22 623-18-41
nDepartament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dyrektor
Joanna GIERULSKA
tel.: +48 22 623-18-42
nDepartament Promocji i Jakości Żywności
Dyrektor
Michał RZYTKI
tel.: +48 22 623-16-32
nDepartament Finansów
Dyrektor
Agnieszka KŁÓDKOWSKA-CIEŚLAKIEWICZ
tel.: +48 22 623-20-21