GŁÓWNY URZĄD MIAR

Adres:
00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2
Tel.:
+48 22 581-93-99
Faks:
+48 22 581-93-92