PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH

Adres
70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4
Tel.
+48 664-987-987 (telefon do zgłaszania wypadków morskich – 24h)