URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Adres:
00-950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1
Tel.:
+48 22 556-08-00

Delegatura w Gdańsku:
80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30
Tel.: +48 58 346-29-32
Faks: +48 58 346-29-33
E-mail: gdansk@uokik.gov.pl