URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Adres:
00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192
Tel.:
+48 22 579-05-50
Faks:
+48 22 579-00-01