ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Adres:
01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3,5
Tel.:
+48 22 667-10-00

Oddział w Gdańsku:
80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33
Z tel. stacj./kom.: +48 22 560-16-00