URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Adres:
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Tel.:
+48 58 32-68-555
Faks:
+48 58 32-68-556