URZĄD MIASTA USTKA

Adres
76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3
Tel.
+48 59 815-43-00
Faks
+48 59 815-29-00