URZĄD MIASTA USTKA

Adres:
76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3
Tel.:
+48 59 815-43-00
Faks:
+48 59 815-29-00