ODWOŁAWCZA IZBA MORSKA

przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

Adres:
81-354 Gdynia, pl. Konstytucji 5
Tel.:
+48 58 621-87-77
Faks:
+48 58 621-87-77