MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ ELBLĄG

Adres:
82-300 Elbląg, ul. Kotwicza 2
Tel.:
+48 55 237-64-00