MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ GDAŃSK

Adres:
80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35
Tel.:
+48 58 524-20-90