MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ GDYNIA

Adres:
81-336 Gdynia, ul. Solidarności 1 B
Tel.:
+48 58 627-35-00