MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ SZCZECIN

Adres:
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 4
Tel.:
+48 91 466-57-35