MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ ŚWINOUJŚCIE

Adres:
72-602 Świnoujście, ul. Dworcowa 1
Tel.:
+48 91 322-27-00