URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO w Gdańsku

Adres:
80-017 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 215 B
Tel.:
+48 58 32-05-900