RUROSERW

inż. Ryszard SZMIT

Adres
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59
Tel.
+48 58 342-19-91
Tel. kom.
STAL-REM SA