1. Administracja centralna, regionalna i morska

Adres:
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472 D
Tel.:
+48 58 32-33-100
Adres:
00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12
Tel.:
+48 22 695-36-00
Faks:
+48 22 695-37-01
Adres:
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Tel.:
+48 22 375-88-88
Adres:
00-807 Warszawa, al. Jerozolimskie 94
Tel.:
+48 22 220-40-00
Faks:
+48 22 220-48-99
Adres:
00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2
Tel.:
+48 22 581-93-99
Faks:
+48 22 581-93-92
Adres:
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
Tel.:
+48 22 661-80-09
Faks:
+48 22 661-81-42

przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

Adres:
81-354 Gdynia, pl. Konstytucji 5
Tel.:
+48 58 620-73-15

przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie

Adres:
70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
Tel.:
+48 91 433-67-82
Faks:
+48 91 433-67-82
Adres:
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
Tel.:
+48 22 694-60-00
Adres:
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10
Tel.:
+48 22 695-29-00
Faks:
+48 22 695-22-38