1. Administracja centralna, regionalna i morska

Adres: 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472 D
Tel.: +48 58 32-33-100
Adres: 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12
Tel.: +48 22 695-36-00
Faks: +48 22 695-37-01
Adres: 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Tel.: +48 22 375-88-88
Adres: 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Tel.: +48 22 375-88-88
Adres: 00-807 Warszawa, al. Jerozolimskie 94
Tel.: +48 22 220-40-00
Faks: +48 22 220-48-99
Adres: 00-807 Warszawa, al. Jerozolimskie 94
Tel.: +48 22 220-40-00
Faks: +48 22 220-48-99
Adres: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2
Tel.: +48 22 581-93-99
Faks: +48 22 581-93-92
Adres: 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
Tel.: +48 22 661-80-09
Faks: +48 22 661-81-42

przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie

Adres: 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
Tel.: +48 91 433-67-82
Faks: +48 91 433-67-82

przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

Adres: 81-354 Gdynia, pl. Konstytucji 5
Tel.: +48 58 620-73-15