Strona główna Prenumerata Prenumerata „Namiary na Morze i Handel”

Prenumerata „Namiary na Morze i Handel”

231,80 

Kategoria:

Opis

„Namiary na Morze i Handel” są specjalistycznym dwutygodnikiem,
informującym fachowo o najważniejszych
wydarzeniach i problemach w polskiej
gospodarce morskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem spraw transportu, przemysłu,
usług i handlu morskiego. Podstawowa
tematyka czasopisma obejmuje ekonomiczne,
finansowe, organizacyjne i techniczne aspekty
żeglugi, portów, spedycji, przemysłu remontu
i budowy statków oraz produkcji wyposażenia
okrętowego, a także turystyki morskiej.
Pismo informuje o nowych trendach i
tendencjach w polskim transporcie, spedycji,
handlu i przemyśle morskim.
Szeroka prezentacja opinii i poglądów,
wywiady i rozmowy z menedżerami
i animatorami gospodarki regionów
nadmorskich, a także osobami
współdecydującymi o ich rozwoju,
zapewniają „Namiarom na Morze i Handel”
ponadbranżowy i ponadregionalny charakter.

UWAGA „Namiary na Morze i Handel” są dwutygodnikiem. W roku ukazują się 24 wydania oraz 5 dodatków specjalnych (w cenie prenumeraty). Prenumeratę można zamówić w każdym momencie. Wydawca realizuje system prenumeraty ciągłej. Przejmuje na siebie obowiązek przedłużania zamówionej prenumeraty do chwili nadesłania pisemnego odwołania jej kontynuacji. Wypowiedzenie prenumeraty możliwe jest tylko przed upływem terminu wznowienia jej kontynuacji. Po tym terminie prenumerata automatycznie ulega przedłużeniu ponownie na ten sam okres. Koszt wysyłki wliczony jest w cenę prenumeraty. Gwarantujemy niezmienność ceny prenumeraty jednorocznej.

PROMARE Sp. z o.o. Dział prenumeraty (Anna Piątkowska) ul. Przebendowskich 29/3, 81-526 Gdynia tel.: 58 664 93 92, faks: 58 664 90 69, email: prenumerata@promare.pl

Konto bankowe: PEKAO S.A. IV O/Gdynia; Nr 79 1240 3536 1111 0000 4041 7095