MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ ELBLĄG

Adres
82-300 Elbląg, ul. Kotwicza 2
Tel.
+48 55 237-64-00