PROFIL REDAKCYJNY

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

„Namiary na Morze i Handel” są specjalistycznym dwutygodnikiem, informującym fachowo o najważniejszych wydarzeniach i problemach w polskiej gospodarce morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw transportu, przemysłu, usług i handlu morskiego. Podstawowa tematyka czasopisma obejmuje ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i techniczne aspekty żeglugi, portów, spedycji, przemysłu remontu i budowy statków oraz produkcji wyposażenia okrętowego, a także turystyki morskiej. Pismo informuje o nowych trendach i tendencjach w polskim transporcie, spedycji, handlu i przemyśle morskim. Szeroka prezentacja opinii i poglądów, wywiady i rozmowy z menedżerami i animatorami gospodarki regionów nadmorskich, a także osobami współdecydującymi o ich rozwoju, zapewniają „Namiarom na Morze i Handel” ponadbranżowy i ponadregionalny charakter.

ANALIZA CZYTELNICZA W 2016 R.

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

NASZA TRADYCJA

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Pismo ukazuje się od ponad 50 lat. Przez cały ten czas zajmowało się sprawami polskiej gospodarki morskiej, a zwłaszcza problemami żeglugi, portów oraz szeroko rozumianych usług morskich. Dzięki dużej fachowości i wieloletniej tradycji, najpierw jako pismo zakładowe Polskich Linii Oceanicznych, ukazujące się pod nazwą „Namiary”, a od 19 lat wydawane przez NAMIARY Sp. z o.o., pod nowym tytułem „Namiary na Morze i Handel”, zyskało wiele tysięcy czytelników. Ma swoich stałych odbiorców w całej polskiej gospodarce i na jej zapleczu.

DYSTRYBUCJA

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

„Namiary na Morze i Handel” dostępne są głównie w prenumeracie. Docieramy do ponad 7000 czytelników: menedżerów przedsiębiorstw żeglugowych, stoczni i ich kooperantów, towarzystw klasyfikacyjnych i certyfikacyjnych, portów i innych firm obrotu portowo-morskiego z jednej strony, oraz spedytorów i osób zajmujących się transportem u większych eksporterów i importerów towarów z drugiej strony, a także kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz osób zajmujących decyzyjne lub opiniotwórcze stanowiska w administracji morskiej i instytucjach naukowych związanych z gospodarką morską.