INFORMATOR GOSPODARKI MORSKIEJ / POLISH MARITIME INDUSTRY HANDBOOK

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

INFORMATOR GOSPODARKI MORSKIEJ/POLISH MARITIME INDUSTRY HANDBOOK (publikacja luty/maj), najbardziej aktualne dane teleadresowe ponad 1400 firm, instytucji, towarzystw ubezpieczeniowych, ośrodków naukowych i szkoleniowych, wydawnictw oraz różnego rodzaju organizacji zawodowych, społecznych i stowarzyszeń twórczych, związanych z polską gospodarką morską zawarte w 20 rozdziałach tematycznych; wsparte raportami, aktualnymi statystykami i wiadomościami o stanie i perspektywach poszczególnych sektorów biznesu morskiego; publikowane corocznie przez NAMIARY Sp. z o.o. wydawcę dwutygodnika „Namiary na Morze i Handel”. Odbiorcami są przede wszystkim przedsiębiorstwa oraz instytucje polskiej gospodarki morskiej a także ministerstwa i najważniejsze regionalne i branżowe izby samorządu gospodarczego, w tym Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Związek Armatorów Polskich, Forum Okrętowe i wiele innych. Dystrybucja: targi, konferencje i spotkania branży morskiej i TSL zgodnie z kalendarzem imprez.

adv_e-informator_

POLISH MARITIME INDUSTRY HANDBOOK 2018/19
i INFORMATOR GOSPODARKI MORSKIEJ 2018/19

JUŻ DOSTĘPNY